Omódlmy.Net

O aplikacji

Omódlmy.Net to aplikacja typu PWA, która umożliwa anonimowe dodanie i/lub pomodlenie się w czyjejś intencji.

Skąd pomysł? Gdy w Duszpasterstwie Akademickim ktoś prosił o modlitwę, pisał o tym na grupie na FB, zgłaszał to do skrzynki intencji, wysyłał maila z prośbą. Ludzie bardzo często odpowiadali, pisząc komentarz/odpowiedź w postaci „+” – czyli jakby krzyżyka. Był to pierwszy znak, że można zrobić to lepiej. Co więcej, nie ma narzędzia stworzonego właśnie w celu dodania swojej prośby, tak aby ktoś mógł się w tej konkretnej intencji pomodlić – niekoniecznie znajomy, przecież w Kościele jako wspólnocie rzadko znamy osoby siedzące obok nas, a jednak… modlimy się wspólnie.

Zrzut ekranu aplikacji Omódlmy.Net na iPhone 8

Tylko wolne oprogramowanie

Omódlmy.Net zarówno korzysta z jak i jest wolnym oprogramowaniem. Kod źródłowy jest udostępniony na licencji AGPL na serwisie GitHub.

Każda wersja jest budowana jako obraz Docker'owy i udostępniona na serwisie Docker Hub.

W mediach